Όροι Χρήσης

 

Για τον διαδικτυακό τόπο www.creative-cables.gr

 

Αναφορές Προδιαγραφών

 

Σύμφωνο με και για τους σκοπούς του Νομοθετικού Διατάγματος 185:22/05/1999, "Εφαρμογή της οδηγίας 97/7/EC για την προστασία των πελατών όσον αφορά τις εξ αναστάσεων συναλλαγές" και την Εγκύκλιο με αριθμό 3487 / C 01/06/2000 του Υπουργείου Βιομηχανίας, η οποία έχει ως αντικείμενο το Νομοθετικό Διάταγμα με αριθμό 114 of 03.31.1998 "Ρυθμίσεις για την πώληση αγαθών μέσω ηλεκτρονικών μέσων. E-commerce.".

 

Αυτό το συμβόλαιο προορίζεται για τις πωλήσεις μη βρώσιμων προϊόντων στην ποσότητα και την ποιότητα που είναι επιθυμητή από τον πελάτη, δηλωμένη μέσω ηλεκτρονικής επιλογής στο δικτυακό τόπο www.creative-cables.gr.

 

Από τη στιγμή που ο πελάτης εισέρχεται και χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο www.creative-cables.gr, υπόκειται στη διαδικασία εγγραφής μέλους και συμφωνεί με τη νομική του δέσμευση από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω, συμπεριλαμβανόμενων όλων των αναφερόμενων εγγράφων.

Παρακαλούμε να εξετάσετε αυτό το έγγραφο με προσοχή πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας. Μην εισέρχεστε ή μη χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε και να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 1 – Ορισμοί Παρόχου αγαθών και υπηρεσιών (γνωστός και ως χειριστής):

Mosaic S.r.l
Lungo Dora P. Colletta n.113/9 - 10153 Torino (TO)
Tax code and VAT number 09813270015
REA TO-1082998

Ως ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου:
www.creative-cables.gr

Ως αντιπρόσωπος και κύριος χειριστής του δικτυακού τόπου:

www.creative-cables.gr

DECOLIGHT - ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ Μ.Μ.

Πολυγνώτου 55 , Άνω Τούμπα

54351 , Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ: 147423365

Τηλ: 2310 531910, Τηλ/Φαξ: 2310531938

info.gr@creative-cables.gr

 

Πελάτες:

Χρήστες ή πελάτες του δικτυακού τόπου www.creative-cables.gr

 

 

Άρθρο 2 – Η φύση των αγαθών.

 

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες προς πώληση είναι αυτά που αναγράφονται στη σελίδα www.creative-cables.gr, όπου αναγράφετε το όνομα, η περιγραφή των απαραίτητων χαρακτηριστικών των προϊόντων, αλλά και ο χρόνο πώλησης τους.

 

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν, μέσω περιοδικών ενημερώσεων, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

 

Άρθρο3 – Τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων

 

Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ, αναφέρονται ξεκάθαρα στο διαδικτυακό τόπο. Στην τιμή των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αποστολής, διότι αυτό διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο της αποστολής, αλλά και την απόσταση. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερωθείτε μέσω e-mail. Το κόστος της αγοράς συμπτύσσεται στη φόρμα παραγγελίας όταν ο πελάτης αποδέχεται αυτούς τους όρους και την αποστέλλει διαδικτυακά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ακόμη και για τις παραγγελίες που γίνονται μέσω τηλεφώνου, σε αυτήν την περίπτωση η αποδοχή θα γίνεται γραπτά είτε μέσω e-mail, είτε μέσω FAX ή ακόμη και μέσω SMS, ανάλογα με την επιλογή του. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων της Creative Cable που πωλούνται μέσω της σελίδας www.creative-cables.gr μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Άρθρο 4 – Αγορές που έγιναν από ανηλίκους

 

Τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν μόνο από ενήλικες. Παρόλα αυτά, εάν ένας ανήλικος δήλωσε ψευδή ηλικία, για να πραγματοποιήσει κάποια αγορά, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή θεωρούνται οι κηδεμόνες του, βάση της αρχής της ανάληψης, η οποία αναφέρετε στο άρθρο 7 των δικαιωμάτων ανάκλησης.

 

Άρθρο 5 - Παραγγελίες / Τιμολόγηση

 

Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές γραπτώς, μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή και FAX. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από τον πελάτη, με την πληρωμή με τη χρήση μίας από τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να αποσταλεί και μετά από την μεταφορά των αγαθών, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.

 

Άρθρο 6 – Μεταφορά αγαθών

 

Η παράδοση των αγαθών γίνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο και από τον μεταφορέα που ορίστηκε στη συμφωνία, στη διεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης. Η πιστοποίηση των αγαθών και η σχετική μεταφορά της ιδιοκτησίας πραγματοποιείτε τη στιγμή που αυτά παραλαμβάνονται από τον μεταφορέα. Με αυτήν την πράξη θεωρείται επίσης ότι η Decolight εκπλήρωσε και την υποχρέωση της παραδώσεις του προϊόντος. Για την αποφυγή απάτης, ο μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάποιου είδους πιστοποίησης της ταυτότητας, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία του πελάτη που έκανε την παραγγελία ή του ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας. Για τον ίδιο σκοπό είναι απαραίτητη η παροχή ενός αριθμού τηλεφώνου (κατά προτίμηση σταθερό), αλλά και του ονόματος στο κουδούνι (εάν υπάρχει) από τον πελάτη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της συναλλαγής/αποστολής. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι απών, ο μεταφορέας θα αφήσει ένα μήνυμα για τον προγραμματισμό μίας νέας ώρας παράδοσης ή για την παραλαβή από το πλησιέστερο γραφείο του μεταφορέα. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει την κατάσταση του δέματος και των προϊόντων, αλλά και την ποσότητά τους, κατά την παραλαβή. Η αποδοχή του δέματος πρέπει να γίνει με την καταγραφή των παρατηρήσεων σε σχέση με την κατάσταση του δέματος (σημάδια παραμόρφωσης/ ζημίας, ή κανένα σημάδι), πάνω στην απόδειξη παραλαβής. ΠΑΝΤΑ υπογράφετε την απόδειξη παραλαβής συμπληρώνοντας τη φράση ‘ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ’, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο του δέματος αργότερα. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα αντικείμενα δεν είναι σε καλή κατάσταση εξαιτίας κάποιας φθοράς που πραγματοποιήθηκε κατά τη μεταφορά τους, ο πελάτης πρέπει να γράψει την φράση ‘ΟΡΑΤΗ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ’ πάνω στην απόδειξη παραλαβής και να ενημερώσει την Decolight, άμεσα. Η εταιρία θα εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία εκτίμησης της ζημίας και μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την παράδοση του δέματος θα το αντικαταστήσει ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα επιστέψει τα χρήματα της πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ενημερώσει την εταιρία για παραπάνω από τρεις εργάσιμες ημέρες, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην αντικαταστήσει το δέμα ή να επιστρέψει τα χρήματα.

 

Άρθρο 7 – Δικαίωμα ανάκλησης

 

Η εταιρία Mosiac Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί από μία συμφωνία πώλησης, σύμφωνα με το υπ’αριθμόν 185:22/05/1999 Νομοθετικό Διάταγμα, "Εφαρμογή της οδηγίας 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συναλλαγές", όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα να αποσύρει την παραγγελία του, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την παράδοσή της. Το δικαίωμα αυτό εξασκείται με την έγγραφη αποστολή μηνύματος e-mail στη διεύθυνση 'info.gr@creative-cables.gr, και να έχει αναγνωρισθεί ως παραληφθέν. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν ανέπαφα στον υπεύθυνο και μέσα στο αρχικό τους δέμα με έξοδα του πελάτη, μέσα σε 15 ημέρες το πολύ μετά την απόσυρση. Η εταιρία θα επιστρέψει τα χρήματα (μαζί με τα έξοδα αποστολής του πρώτου δέματος) μέσα σε 30 ημέρες από το αίτημα απόσυρσης από τον πελάτη, αλλά όχι πριν από την εκτίμηση της κατάστασης των αγαθών. Το κόστος και το ρίσκο κατά την επιστροφή των προϊόντων θα βαραίνουν τον αγοραστή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο από άτομα (πελάτες) και για λόγους που δεν σχετίζονται με τις επιχειρήσεις τους. Το δικαίωμα της απόσυρσης, τότε, δεν μπορεί να ασκηθεί από νομικά και φυσικά πρόσωπα, που δρουν για σχετικούς με επιχειρήσεις λόγους. Η απόσυρση δεν ισχύει επίσης για τους πωλητές λιανικής ή για αυτούς που μεταπωλούν τα αντικείμενα. Το δικαίωμα απόσυρσης δεν ισχύει για ειδικές εξατομικευμένες παραγγελίες, οι οποίες λόγο της φύσης τους δεν μπορούν να επιστραφούν. Σημειώνουμε επίσης ότι σε περίπτωση συναλλαγών premium (οι λεγόμενες και προσφορές), όπου γίνεται η συνδυαστική πώληση δύο και πλέον προϊόντων σε χαμηλότερη τιμή ή και με το ένα δώρο, το δικαίωμα της απόσυρσης θα πραγματοποιείται με την επιστροφή όλων των προϊόντων.

 

Άρθρο 8 – Εγγύηση

 

Α) Σε περίπτωση που ένα ή παραπάνω προϊόντα δεν ήταν όπως αναμένονταν, η Mosaic Ltd αναλαμβάνει να τα αντικαταστήσει με νέα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να επιστρέψει το χρήματα μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα της παράδοσης και της ενημέρωσης της, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, από τον πελάτη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν με έξοδα του πελάτη μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή, και σε κάθε περίπτωση μετά από συμφωνία. Το δέμα πρέπει να επιστραφεί ανέπαφο, πλήρες και μέσα στο ίδιο πακέτο, ή σε παρόμοιο που θα διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του.

Β) Η Creative Cables διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει με δικά της έξοδα το λανθασμένο προϊόν, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να επιστρέψει τα χρήματα, μόνο αφού παραλάβει και ελέγξει την κατάσταση του δέματος.

Γ) Σε περίπτωση προβληματικού προϊόντος ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει μέσω e-mail στις 20 πρώτες ημέρες μετά την παραλαβή στη διεύθυνση ‘info.gr@creative-cables.gr’ ή μέσω τηλεφώνου στο ‘+30- 2310531938’ για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε προβλήματος και την εύρεση λύσης.

 

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις χρηστών

 

Α) Η Mosaic Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ζημίες που προέρχονται από την χρήση ή την κακή χρήση του αντιπροσώπου www.creative-cables.gr. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η Mosaic Ltd , οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της  για τον χρήστη ή οποιονδήποτε άλλον.

Β) Η Mosiac Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα σφάλματα μέσα στην σελίδα www.creative-cables.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο site με το οποίο έχει συνδεθεί.

Γ) Mosaic Ltd δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα καλύψουν τις ανάγκες σας.

Δ) Mosaic Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει συνεχώς το site www.creative-cables.gr πράγμα που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες οποιουδήποτε είδους γραφής.

Ε) Mosaic Ltd δεν εγγυάται ότι ο αντιπρόσωπος www.creative-cables.gr θα υπάρχει χωρίς διακοπή, αυτό συμφωνείτε εξ’αρχής με εξαίρεση αιτιών που δεν είναι στον έλεγχο της Mosaic Ltd

Ζ) Mosaic Ltd είναι η μόνη υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ακρίβειας, της χρησιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη σελίδα www.creative-cables.gr.

Η) Mosaic Ltd αποποιείται κάθε ευθύνης προς εσάς ή κάποιο τρίτο μέλος για όλες τις έμμεσες, τυχαίες, αποθετικές, ποινικές ή υποδειγματικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένης της χωρίς όρια απώλειας κερδών, εσόδων και επιχειρηματικών ευκαιριών) που προέρχονται ή σχετίζονται με ένα προϊόν ή μία υπηρεσία της Mosaic Ltd ,ή από τη χρήση ή την αδυναμία της χρήσης τους.

Θ) Mosaic Ltd  αποποιείται κάθε ευθύνης για προβλήματα που προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας όπως ατυχήματα, εκρήξεις, φωτιές, απεργίες και/ή στάσης εργασιών, σεισμούς, πλημύρες και άλλα παρόμοια γεγονότα που εμποδίζει, συνολικά ή εν μέρει, την εφαρμογή της συμφωνίας τη σωστή χρονική στιγμή. Η Mosaic Ltd δεν θα είναι υπεύθυνη προς κάποιο μέλος για ζημίες, απώλειες και κόστη που προήλθαν ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της εκτέλεσης μίας συμφωνίας για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μόνο ο πελάτης θα δικαιούται επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.

Ι) Με την επιφύλαξη περίπτωσης δόλου ή σοβαρής αμέλειας της Mosaic Ltd, έχει πλέον συμφωνηθεί ότι, εάν βρεθεί υπεύθυνη για οποιονδήποτε λόγο προς τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη συμμόρφωσης, πλήρως ή εν μέρει, με τις υποχρεώσεις της προς αυτόν, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας παραγγελίας, η ευθύνη του Mosaic Ltd δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν από τον πελάτη και από τα οποία προέκυψε η διαφορά.

 

Άρθρο 11 – Υποχρεώσεις χρήστη

 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημέρωση σε σχέση με οποιαδήποτε τροποποίηση, των περιεχομένων του. Σε περίπτωση που παρέχονται λανθασμένες δηλώσεις, χάνονται τα κέρδη της παροχής της υπηρεσίας. Η Mosaic Ltd διατηρεί το δικαίωμα να σβήνει θέματα από τις λίστες των χρηστών, και χωρίς την πρόσκληση για την διόρθωση από τους ίδιους.

 

Άρθρο 12 -  - Πνευματικά δικαιώματα και Εμπορικών Σήματα

 

Δεδομένου ότι μέσα στη σελίδα www.creative-cables.gr δεν υπάρχει η πρόθεση ακούσιας αναπαραγωγής κάποιου από τα υλικά που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα ή η παραβίαση των νόμων, δηλώνουμε ότι για κάθε πρωτότυπο υλικό ή προστατευμένη δημοσίευση στη σελίδα www.creative-cables.gr που υπόκειται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το προσωπικό (μέσω e-mail info.gr@creative-cables.com) για την έρευνα και την εύρεση λύσης. Σημειώνετε ότι κάθε είδος πληροφορίας που εμπεριέχετε στη παρούσα σελίδα μπορεί να είναι υπό την προστασία κάποιας πατέντας ή από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και η χρήση αυτών μπορεί να επιφέρει δίωξη από τις αρχές.  Δηλώνουμε ότι όλο το περιεχόμενο της σελίδας www.creative-cables.gr, όπως το κείμενο, τα αρχεία, οι πίνακες, οι πληροφορίες, τα γραφικά, τα logos, οι εικόνες κουμπιά, τα HTML, τα τραγούδια, τα βίντεο, όλα τα λογισμικά, οι κώδικες προγραμματισμού, οι φόρμες, οι αλγόριθμοι, οι βάσεις δεδομένων κ.τ.λ., θεωρούνται αποκλειστική ιδιοκτησία της Mosaic Ltd ή των προμηθευτών της και προστατεύονται από τον διεθνή νόμο (Νόμος 663/1941) U.S., τον διεθνή νόμο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, από πατέντες και από τους νόμους σχετικά με την ιδιοκτησία και την εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανέμετε, να μεταδώσετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να αδειοδοτήσετε τη δημιουργία παράγωγων έργων , να μεταφέρετε ή να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από αυτή την ιστοσελίδα, ακόμη και εν απουσία κερδοσκοπίας. Θα πρέπει να ελέγχεται η κατάχρηση των εικόνων και των φωτογραφιών που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Mosaic Ltd σε ‘εργαστήρια φωτογραφίας’ και σε "Picture Studios". Κάθε άδεια πρέπει να ζητηθεί εγγράφως μέσω e-mail και μπορεί να θεωρηθεί μόνο με ειδική άδεια από τους διευθυντές της Mosaic Ltd. Η σιωπή δεν συνεπάγεται την παροχή άδειας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση από αυτή που προβλέπεται από αυτούς τους " Όρους και Προϋποθέσεις της σύμβασης Mosaic Ltd με την www.creative - cables.gr " όπως η μείωση, η τροποποίηση, η διανομή, η μετάδοση, η αναπαραγωγή, η επίδειξη ή η παρουσίαση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται και η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων για την www.creative - cables.gr αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που είναι ένα σοβαρό αδίκημα, και επιφέρει στον αρμόδιο τις νομικές συνέπειες της τέχνης . 171, και 174 του νόμου 633/1941 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

 

 

Άρθρο 13 - Αρμοδιότητα

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους κανόνες του νομικού συστήματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση είναι άνευ ορίων από το δικαστήριο του Τορίνο .

 


Πρόσφατα Προϊόντα

No products

Μενού